Становништво Перманент

становништво које има место сталног боравка у датом локалитету или на одређеној територији. Критеријуми за пребивалиште су вријеме боравка, сврха пребивалишта, одсуство другог места пребивалишта.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.