Категорије становништва

збир грађана који живе на датој територији и обједињени на било којој друштвеној или другој основи.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.