Акумулација становништва

готовина, укључујући готовину од становништва, депозити у штедионицама и другим банкама, обвезнице, државни записи, правила о државном животном осигурању, цертификате, акције и друге хартије од вредности.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.