Број базена

посебан број који се односи на име гаранције, услове и радњу и издавач овог рада.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.