ПОГЛАЧНИЦА

Портфолио хипотеке са сличним карактеристикама: типови хипотекарних имовина, рочност дуга и каматне стопе

речник за услове пословања. Академик. ру. 2001.