Базен

Бакар у ханима Златне орудите у 13. и 15. веку. Бакарни новчић је у Централној Азији костао од краја 18. до краја 20. века. Мали кованица Афганистана.

Речник нумизматичара. 2000.