Загађивач (нормабилити) СУБСТАНЦА

Хемијска или друга супстанца или мешавина супстанци, која мора бити инсталиран МПЦ (редослед развоја организације и одобрења МПЦ и тсел загађивача у органима воде рибарства воде. Министарство правде н987 06. 12. 1995). Наређење државног одбора за рибарство у Русији од 14. 08. 95 Н 12-04-11 / 454)

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.