Загађење воде

концентрације нечистоће по јединичној запремини природних извора воде. Разликовање између минералних, органских и биолошких З. в.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.