Загађење воде

ресет или испорука на други начин на површину и подземне воде, као и формирање штетних супстанци које деградирају квалитет површинских и граничних подземне воде (елиминиште) њихово коришћење или негативно утичу на стање објекта доње воде и банака (Водни код Руске Федерације)

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.