Контаминације подземних вода

због људских активности погоршава квалитета подземних вода (физичким, хемијским или биолошким показатељима) у поређењу са њиховим природним стањем, што доводи или може довести до њихове неспособности да их користе у одређене сврхе (Смјернице на развоју стандарда максимално дозвољених штетних ефеката на тела подземних вода и максимално дозвољених испуштања штетних материја у органима подземних вода одобрен од стране Министарства за природне ресурсе Руске Федерације 29. децембра, 1998)

Пословни речник.. Академик. ру. 2001.