Загађење животне средине

негативан утицај на животну средину домаћинског и индустријског отпада људске активности. Заштита природе од загађења је регулисана законом.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.