ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА

Отпустите ваздуху или образовању то штетно (загађујуће) материје у концентрацијама које премашују стање санитарне и еколошке стандарде квалитета амбијенталног ваздуха (zakon "о заштити ваздуха")

бизнис Глоссари. адемик. пв. 2001.