Гласање

давање гласова (изражавање мишљења) о питању о којем се расправљало на (састанку, конференцији).

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.