Политика

- (грчка политика) -
1. Активности јавних власти и јавне управе, које одражавају друштвени поредак и економске односе.
2. Усмјеравање активности државе или смрт. друштвене групе у тој или оној области у одређеном периоду.
3. Слика активност