ПОЛИТИКА

ПОЛИТИЧАР
ПОЛИТИЧАР, -а, муж. Политичар, особа укључена у политику; познавалац политике. Далековидна ставка

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.