Политика "Драги" НОВАЦ

политика владе и централне банке у циљу смањења обима новчане масе у земљи. Користи се за решавање проблема инфлације

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.