РАЗНО

ХИГИЈЕНА
БОЛНИЦА ... Први део сложених речи са значењима. граница, на пример. граничне трупе, граничне службе, граничне зоне, граничне страже, граничне постаје, граничне стражарске станице.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.