ПОДЦАСТЕР

Особа која се бави подцастингом на аматерској или професионалној основи

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.