ЏЕпни велики

партнер са неограниченим средствима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.