ПЛУС ТИЦК

означавање последње трансакције у временском размени са одређеним хартијама од вриједности по цени већој од цијене претходне трансакције.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.