Плурализам

лат. плуралис плурализам - вишеструки. Принцип организације друштва, према којем је потврђена неопходност различитости предмета економског, политичког и културног живота друштва.
Б. Множљивост, разноврсност мишљења, погледа, облика власништва.
Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.