Плурална акција

Видети. Акције изразитих израза

речника пословних услова. Академик. ру. 2001.