Плумб боб

документ који садржи списак свих места у датој пошиљци робе, терета, означавајући тежину сваког места.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.