Орање

самофинансирање, односно реинвестирање добити компаније у основним средствима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.