Ланд Ланд Ландинг

користе се као залог земљишта.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.