Пленум

састанак, састанак чланова изабраног управног тијела.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.