Обећавање

пребацивање на поверилаца против сигурности имовине уз истовремену регистрацију заложног права.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.