Пледгее Регистеред

на залогу, на чије име је регистрована залога регистрована.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.