Коверат без потврде

физичко или правно лице које је прихватило не-документарну белешку као залог на основу уговора са власником.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.