Зајмодавац

зајмодавац, физичко или правно лице које је узео обећање да осигурају обавезу, - ствар која припада дужнику или друго лице уз његову сагласност. У случају неиспуњења обавеза дужника своје обавезе З. има право да добије задовољење од вредности хипотеке компензације имовине или осигурања за губитак или оштећење хипотеком.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.