Пледге Рентал

хипотекарни залог, обезбеђујући најам.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.