Залога акција регистрованих

акције које се држе у залогу и евидентирају на име особе чији су подаци садржани у регистру акционара.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.