Обећање робе у оптицају

залога робе са правом да мења састав залогодавцу и облик Пледге (инвентара, сировине, полупроизводи), уз услов да док одржавање њихов укупни трошак наведен у уговору о залогу.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.