Заштитни документ

документ који потврђује додјељивање имовине која припада зајмопримцу повјериоцу.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.