Цертификат о признању

залог, у коме се повериоцу не пренесе предмет заложног права, већ сертификата о залогу. З. З. Користи се у случајевима када је предмет залога жетва, брод, стока.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.