Плебисците

лат. плебисцитум, од плебс - једноставни људи и сцитум - одлука
декрета популарно гласање, обично се држи да одлучи о судбини одређене територије.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.