"ИГРА" криве приноса

Стратегија спекулација на основу краткорочних одступања криве приноса хартија од вредности неког идеалног стања. На примјер, када су обвезнице значајно различите у рочности, али имају једнак принос, пожељно је продати дугорочне обвезнице и купити краткорочне обвезнице.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.