ПЛАТОН (428 или 427. пне - 348 или 347. пне)

древни грчки мислилац. У делу "Закони" Плато је изнео низ оригиналних економских одредби. Тако је веровао да у процесу размјене постоји смањење "пропорционалности и једнодопености" несразмјерне и разноврсне робе. Плато такође закључује да новац не функционише само као средство циркулације и блага, већ и као мерило вредности. У исто вријеме, он се супротставио употреби новца за акумулацију богатства и осудио роар. Платон је био један од првих у историји економске мисли који је поставио питање основе и нивоа цена. Вјеровао је да цијене треба регулисати државном снагом, а цијена би требала бити основана, што би осигурало умерени профит.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.