Пластични Новац

Видети. Кредитна картица

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.