Плакат медведи

активна продаја одређене врсте хартија од вредности или робе како би се постигло смањење њихових цијена, а потом профитабилно како би их стекли.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.