Управљање биљем

апарат, структура која управља постројењем.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.