Плант

индустријско предузеће, производне и економске сврхе, које се баве производњом одређених производа или извођењем дела технолошког процеса за његову производњу.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.