Планирање Оптимално

, који омогућава одабир најбољих од скупа могућих варијанти економског развоја друштва или компаније, који ће омогућити најефикасније кориштење ресурса и добити максималан приход.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.