ПЛАНИРАЊЕ КВАЛИТЕТА

Активности које утврђују циљеве и захтјеве за квалитет и примјену елемената система квалитета.
Планирање квалитета обухвата:
а) планирање квалитета производа: идентификација, класификација и евалуација карактеристика квалитета, као и постављање циљева, захтјева квалитета и казни;
б) планирање управљачких и функционалних активности: припрема примјене система квалитета, укључујући организацију и планирање;
ц) припрема програма квалитета и развој одредби за побољшање квалитета.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.