Планирање и управљање умрежавањем

планирање засновано на мрежном распореду.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.