ПЛАНИРАЊЕ РАДНИХ РЕСУРСА

Функција управљања људским ресурсима, која се састоји у одређивању потребе за радно способним и њиховим способностима за рад. Планирање радне снаге има пробабилистички карактер и зависи од: нивоа потражње и снабдевања радом у одређеној регији; са нивоа запослености; од организације процеса запошљавања становништва и других фактора

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.