Планирање индикативно

Видети. Планирање

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.