Планирање Хоризонта

рок који предвиђа план рада.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.