Буџетско планирање

процес састављања, прегледа, одобравања и извршења буџета.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.