Плак на ваздушном удесу

индикатор безбедности лета, критеријум процене ризика у осигурању авијације.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.